Hvem er vi?

Bethel Bergen er en menighet som ønsker å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land, gjennom mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende menighetsfellesskap. Vi ønsker å være et varmt og tjenende fellesskap med Jesus i sentrum. Menigheten er tilsluttet Pioner og Misjonskirken Norge

Vår visjon er å møte Gud, formes av Ham, og utbre Guds rike.

Menighetens læregrunnlag bygger på Den apostoliske trosbekjennelsenLausannepakten med tilhørende utvidelser og Ekteskapserklæringen.

 

Lederskap

Bethel Bergen ledes av et eldste og et styre.

John Malvin Eriksen leder eldste sammen med Jorunn Hummelsund, Elin Marøy, Daniel Schjelderup og Vegard Kalvenes. Kjell Andreas Ersdal leder styret sammen med Vibeke Sætre, Randi Helen Kopperud, Andreas Sæstad Beyene og John Harald Stølen, Per Erik Moe er vara.

Under ser du bilder av leder for eldste og styret og staben i Bethel Bergen. Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe!

Kjell Andreas Ersdal
Kjell Andreas Ersdal
Leder for styret
John Malvin Eriksen
John Malvin Eriksen
Leder for eldste, pastor
Jorunn Hummelsund
Jorunn Hummelsund
Pastor og daglig leder
Ingeborg Dossou-Nonvide
Ingeborg Dossou-Nonvide
Barnepastor
Camilla Haraldseid
Camilla Haraldseid
Leder for tweens og ungdommene
Elin Marøy
Elin Marøy
Diakoni, Web
Andreas Emmerhoff Sæther
Andreas Emmerhoff Sæther
Administrasjon, misjonkontakt
Moses Mylvaganam
Moses Mylvaganam
Lovsangspastor, evangelisering
Lena og Ørjan Hummelsund
Lena og Ørjan Hummelsund
Ledere for 18-30-miljøet
Tegenet Haile Asfaha
Tegenet Haile Asfaha
Renholder
Terje Haukeland
Terje Haukeland
Menighetsarbeider/vaktmester

terjehaukeland46@gmail.com

Powered by Cornerstone