Sommergøy

Sommeren 2021 arrangerte Diakoniteamet for første gang en gratis aktivitetsuke for barn med flyktningebakgrunn, som sammen med norske barn tilknyttet kirken, fikk oppleve en fantastisk flott aktivitetsuke. Målgruppen var barn i aldersgruppen 7-12 år.

Målet med Sommergøy er å gi barn fra lavinntektsfamilier gode ferieopplevelser som de kan ta med seg tilbake til skolestart. Ønsket er at barn som ikke har mulighet for «vanlige» ferieopplevelser, skal få dette gjennom Sommergøy.

Sommergøy 21 ble en stor suksess, med mange glade barn og foreldre, som satte pris på arrangementet. Mange av familiene som var tilknyttet Sommergøy 21 har vi fremdeles kontakt med, og barna har blitt invitert med på flere aktiviteter utover høsten og vinteren. Vennskapene som oppstod gjennom Sommergøy har blitt bevart og nye har kommet til. Mange av flyktningefamiliene opplever at de gjennom Sommergøy har blitt godt tatt imot og integrert blandt nordmenn. 

Nå planlegger vi for Sommergøy 22 i uke 32. Siden forespørselen allerede er stor for å få bli med på aktivitetsuken, så har vi i år planer om å utvide med en ekstra aldersgruppe for alderen 12- 16 år i tillegg til barnegruppen i alderen 7- 14 år. Den yngste gruppen vil  møtes på dagtid til aktiviteter mellom kl 09.00 - 15.00 fra mandag til fredag, mens den eldste gruppen, vil reise på leir til Engesund på Fitjar. Mer informasjon om dette kommer.

Her kan du se en reportasje som avisen Dagen laget fra Sommergøy 21. Sjekk gjerne også ut bildene og videoene under. Foto: Odd Mehus. Video: Elin Marøy.

Powered by Cornerstone