Forbønnssamtaler

Forbønnssamtaler er en viktig del av Bethel sitt diakonale arbeid. Vi ønsker at mennesker som søker Guds løsninger inn i sine liv, skal få møte Guds godhet, helbredelse og gjenopprettelse gjennom forbønnssamtaler. Vektleggingen i forbønnssamtalen ligger på selve bønnen og ikke på menneskelige råd. Vi vil hjelpe deg med å åpne hjertet ditt for Gud slik at du får sette ord på den utfordringen og smerten du bærer. Forbederne vil samarbeide med Den Hellige Ånd i å formidle helbredelse til deg. Forbønnssamtalen varer ca 2 timer.

Fundamentet for den sjelesorg og forbønn som vi tilbyr, finner vi i Jesu eksempel, forsoningens kraft, Den Hellige Ånds utrustning og Guds Ord og løfter.

Ønske om en forbønnssamtale
Powered by Cornerstone