Basecamp

Basecamp er et misjonalt arbeid rettet mot aldersgruppen 16-25 år. Unge mennesker som studerer eller jobber i Bergen, bor sammen i misjonale kollektiv, der de lever ut disippelivet.

Visjonen til Basecamp er tredelt:

  • "A place to call home away from home". Selv om du bor langt borte fra hjemstedet ditt, så skal kollektivene i Basecamp være et sted der du kan finne et hjem borte fra hjemmet. I tillegg er gjestfrihet en viktig verdi for Basecamp-kollektivene, og vi ønsker at kollektivene skal være et sted der folk kan komme og føle seg hjemme.
  • "The place whereby expeditions start and end". Vi ønsker at Basecamp skal få være en plattform der mennesker kan bli sendt ut på små og store ekspedisjoner eller misjonsreiser i hverdagen. Dette kan være dagligdagse gjøremål som jobb, studiested, fester osv, eller større reiser som misjonsturer i inn - og utland. Kollektivene er et sted der du blir sendt ut i fra, samtidig som det er et trygt sted å komme tilbake til.
  • "And a place where noble troupes gather". Gud har kalt oss til å gjøre alle folkeslag til disipler. Dette er vi ikke ment til å kunne klare på egenhånd, men i et fellesskap med andre troende. I Basecamp kan vi prise Gud sammen, vokse sammen, lære av hverandre og dele liv sammen.

Verdier i Basecamp

Basecamp
  • Jesus først. Det viktigste i Basecamp er en lengel etter en dypere relasjon med Jesus. Det at hver og en setter Jesus først ved å prioritere tid sammen med Ham slik at Han får gjennomsyre hverdagen. Å ha Jesus som Herre i livet og søke Hans hjerte i alt det man gjør, er en grunnverdi i Basecamp. 
  • Gå for den ene og forlate de 99. For å se at nye mennesker blir frelst, er det en viktig verdi å bygge relasjoner med mennesker som ikke tror på Jesus. Som Jesus ønsker vi å "forlate" vår flokk på 99, for å bringe den ene fortapte hjem.
  • Gjestfrihet. I kollektivene har vi et stort fokus på gjestfrihet. Kollektivene skal være åpne hjem der det er lett for folk å komme på besøk. Målet er at folk i og utenfor Basecamp skal føle seg hjemme, bli sett og inkludert. Vi ønsker en lav terskel i forhold til det å kunne invitere mennesker inn, og lav terskel for gjester å bare stikke innom. I kollektivene har vi et sosialt fokus, vi feirer og gleder oss sammen! Som et resultat av dette må det forventes at det ofte er folk innom i leiligheten og at det kan bli et større sosialt press enn i et "vanlig" kollektiv. Basecamp
  • Disippelliv. Jesus har kalt oss til å være Hans disipler som skal gjøre nye disipler. I Basecamp har vi en dyp lengsel etter å introdusere andre mennesker for Jesus. Vi ønsker at hjemmene skal "trekke i samme retning", der vi sammen vokser i disippelskap. Gud har utrustet oss med ulike gaver som sammen virker i fellesskapet og som utruster oss til å vokse som disipler. Å leve transparente liv, ser vi på som en viktig del av det å være en disippel. Vi ønsker derfor å legge til rette for at alle som er med i Basecamp har regelmessige samtaler med en mentor/medvandrer. 
  • Glede. Basecamp ønsker å være et fellesskap som kjennetegnes av glede og takknemlighet. Vi vil ha det gøy sammen, heie på hverandre og feire de små og store begivenhetene i livet.

Dersom du lurer på noe knyttet til Basecamp, så ta kontakt med John Malvin Eriksen

Powered by Cornerstone