Gi en gave

Kirkens virksomhet og misjonsarbeid bæres av ideelle gaver som gjør at menigheten kan utføre sitt oppdrag med å hjelpe mennesker på ulike måter. I menigheten praktiseres det å gi tiende og kollekter. 

Om du ønsker å være med å gi en gave til menigheten eller støtte arbeidet fast, kan du gjøre det via denne siden. Her kan du enten velge å gi en engangsgave, eller du kan opprette faste trekk gjennom Avtalegiro. Ved å opprette Avtalegiro er du med på å forenkle administrasjonen til menigheten, samt å gjøre det økonomiske overblikket mer forutsigbart. Kontonummeret til barnekirken er: 3633.62.91539, hvis du skal betale kontigent eller gi en gave til barnekirkens arbeid.

Takk for din gave til Bethel Bergen!

Powered by Cornerstone