Velkommen til Bethel Bergen - en Pioner og misjonskirke

Menigheten er et resultat av Guds ledelse, der to menigheter, Misjonskirken Bethel Bergen og Pionerkirken Bergen, har blitt til en menighet.

Mer om oss

Første gang du kommer til oss

... vil du oppleve at vi er en menighet med mennesker i alle generasjoner. Vi holder til i Bethel i Lille Øvregate 31. Vi er opptatt av å inkludere nye som kommer og håper at du vil føle deg velkommen. Når vi samles ønsker vi å ære Gud for den Han er, så vi bruker mye tid i lovsang og tilbedelse. Vi er opptatt av å vokse som etterfølgere av Jesus og utrustes gjennom Guds Ord og Åndens ledelse. Slik styrkes vi i det kristne livet og kan gi Guds kjærlighet videre til nye mennesker. Vi er opptatt av at alle troende skal få ha sin plass i Guds menighet, slik at de kan finne et åndelig hjem og få tjene Ham med sine gaver og utrustning. Vi er også opptatt av å slippe Den Hellige Ånd til når vi samles. Vi er avhengig av at Han kommer og deler av sine gaver og liv med oss. Forbønn er en viktig del av hvem vi er som kirke. Vi har stor tro på bønnens makt. Du vil nok fort erfare at vi er en diakonal kirke, som ønsker å bety noe for byen vår. Vi har et utadrettet arbeid inn mot utsatte ungdommer i sentrum, og vi har et arbeid rettet mot invandrerfamilier, i tillegg til det diakonale arbeidet som drives i kirken vår.

Du er hjertelig velkommen til oss!

17 mai startet i Bethel kl.07.00 da flere frivillige inntok kjøkkenet for å gjøre klar til nydelig frokost i et pyntet festlokale.
Les mer
I Bethel er vi opptatt av at barna skal få lære å kjenne Jesus fra de er små. Vi har en flott barnekirke med herlige barn og fantastiske ledere.
Les mer
Bergen bønnehus og Bethel Bergen inviterer til helg med Linda Bergling i Centralkirken og Bethel 9.-11. juni.
Les mer
Alle pengene som samles inn skal gå til å skape et gratis ferie- og aktivitetstilbud til barnefamilier med flyktningebakgrunn og/eller fra lavinntektsfamilier.
Les mer

JES. 58.6-12

Vi vil løse dem som med urett er lenket, sprenge båndene i åket og setter undertrykte fri. Vi vil dele vårt brød med dem som sulter, og la hjemløse stakkarer komme i hus. Vi vil sørge for klær når vi ser en naken, og ikke svikter våre egne. Vi vil ta bort hvert tyngende åk, holde opp med å peke finger og tale ondskapsfullt om andre. Vi vil dele vårt brød med den som sulter og mette den som lider nød.

Da skal lyset bryte fram, våre sår skal snart leges og gro. Rettferdighet skal gå foran oss og Herrens herlighet følge etter oss. Herren skal svare når vi kaller på ham, når vi roper om hjelp, skal han si: «Her er jeg!» Da skal lyset renne for oss i mørket, og natten skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede oss og mette oss i det tørre land. Han skal gi oss nye krefter, så vi blir lik en vannrik hage, ja, som et kildevell der vannet aldri svikter. Vi skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise grunnmurer fra svunne slekter og de skal kalle oss dem som murer revnene igjen og setter veiene i stand, så folket kan bo i landet.

 

Hør Aleksander Hatlem tale om Gud som vår Far.
Flere taler
Hør Jorunn Hummelsund tale om da Jesus ble tatt opp til Himmelen.
Flere taler
Hør Samuel Hummelsund tale om kjærligheten til Jesus
Flere taler
Hør Daniel Schjelderup tale om hva vi kan lære av Bartimeus
Flere taler

EF 3.14-21

Derfor bøyer vi våre knær for Faderen, for Deg som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Vi ber om at Du som er så rik på herlighet, må gi oss styrke i vårt indre menneske med Din kraft og med Din Ånd, så Kristus ved troen kan bo i våre hjerter, og vi kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan vi sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde. Du som virker i oss med Din kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, Deg være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen.

Powered by Cornerstone