Velkommen til Bethel Bergen - en Pioner og misjonskirke

Menigheten er et resultat av Guds ledelse, der to menigheter, Misjonskirken Bethel Bergen og Pionerkirken Bergen, har blitt til en menighet.

Mer om oss

Første gang du kommer til oss

... vil du oppleve at vi er en menighet med mennesker i alle generasjoner. Vi holder til i Bethel i Lille Øvregate 31. Vi er opptatt av å inkludere nye som kommer og håper at du vil føle deg velkommen. Når vi samles ønsker vi å ære Gud for den Han er, så vi bruker mye tid i lovsang og tilbedelse. Vi er opptatt av å vokse som etterfølgere av Jesus og utrustes gjennom Guds Ord og Åndens ledelse. Slik styrkes vi i det kristne livet og kan gi Guds kjærlighet videre til nye mennesker. Vi er opptatt av at alle troende skal få ha sin plass i Guds menighet, slik at de kan finne et åndelig hjem og få tjene Ham med sine gaver og utrustning. Vi er også opptatt av å slippe Den Hellige Ånd til når vi samles. Vi er avhengig av at Han kommer og deler av sine gaver og liv med oss. Forbønn er en viktig del av hvem vi er som kirke. Vi har stor tro på bønnens makt. 

Du er hjertelig velkommen til oss!

Vi feirer 6 bryllup i sommer! Gratulerer til sommerens flotte brudepar! Vi ønsker dere alt godt og Guds rike velsignelse over dagen og hjemmet dere skal bygge sammen!
Les mer
Velkommen lille Filip og Hanna Olivia!
Les mer
Hver søndag kl 19
Les mer
Aktivitetsuke 9. - 13. august
Les mer

Covid-19 restriksjoner

Fra 16.04.21 fikk vi nye restriksjoner. Det er nå tillatt å gjennomføre offentlige arrangementer innendørs på offentlig sted med intill 100 deltakere på tilviste plasser. I Bethel har vi plass til ca 50 deltakere på hver gudstjeneste, og vi kjører en gudstjeneste på formiddag og en på kveld. Følg med i kalenderen og på Facebook for ukentlige oppdateringer.

Som kirke og enkeltpersoner har vi et ansvar for å hindre spredningen av sykdommen og vi har et særlig ansvar for sårbare grupper, og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.

‍Vi ber personer i menigheten som er smittet eller satt i karantene om å ta kontakt med Bethel Bergen , slik at vi kan få hjelpe hverandre i denne situasjonen. 

Hør Elin Marøy undervise i hvordan vi kan følge Jesu eksempel i det å tjene hverandre
Flere taler
Hør John Malvin Eriksen fortelle sine opplevelser med kraften i bønn
Flere taler

Jes 58.11

"Herren skal lede deg hele tiden. Han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikter". 

Ny lovsang fra Pionerkirken Helsingborg

Inte längre jag (Live) - Andreas och Miriam Ahlström | Pionjär

En dag (Live) - Andreas Ahlström, Gabriella Sundberg | Pionjär

Sträcker mig upp (Live) - Martin och Gabriella Sundberg | Pionjär

Till vem skulle vi gå (Live) - Martin Sundberg | Pionjär

Powered by Cornerstone