Nyheter/Misjonskirken Norge-Nyhetsbrev internasjonalt

Misjonskirken Norge-Nyhetsbrev internasjonalt

Misjonskirken Norges internasjonale engasjement- Å bringe Guds rike inn i denne verden

Kjære venner og støttespillerere i bønn!
Årets tema på Liv & Vekst er «Rundt bordet». Vi vil se nye mennesker komme til tro på Jesus, da må disse menneskene inkluderes i fellesskap der de kan høre om Ham – for hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? I misjonsarbeidet, i Norge og internasjonalt, er det flere inspirerende historier om mennesker som inviterer til smågruppe, alphakurs, på middag, en kaffekopp, baskettrening, bønnevandring eller
ungdomskveld. Disse invitasjonene bygger relasjoner og åpner opp for samtaler om tro og liv.
Hvem inviterer du til ditt bord i sommer? «Da han gikk videre, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. Senere var Jesus gjest i huset hans, og mange tollere og syndere var til bords sammen med Jesus og disiplene, for det var mange som fulgte ham». Mark. 2,14-15.

MISJONSDAG
Lørdag blir det misjonsdag på Liv & Vekst i Stavern. Vi har besøk av kirkeleder i Colombia, Luis Barrientos og kona Gladis. Våre utsendinger Emilie og Angie, familien Gonzalez Bjelland (Colombia) og familiene Jortveit og Stensland (Romania) bidrar. Det blir misjons- seminar, misjonsmarked og misjonsløp. På kvelds- møte blir det forbønn for Angie, som er formelt godkjent som misjonær til Colombia, og for familiene Jortveit og Stensland, som sendes til Calarasi, Romania, i august. Kom gjerne innom!
 
VOLONTØRTJENESTE
Våre volontører er nå hjemme i Norge igjen, med bagasjen full av inntrykk fra tjenesten i Colombia. Angie og Emilie har fullført to år i volontørtjeneste og Elias har vært med det siste skoleåret. De har vir- kelig gjort et fantastisk arbeid og medarbeidere i vår søsterkirke har blitt veldig glade i dem. De siste månedene av tjenesten har de bidratt på skolene i Barranquilla, vært med på helsebrigade, gitt foreldre og lærere opplæring i å møte barn med traumer og bygd opp et ungdomsarbeid i Ipiales. Alt sammen med lokale team fra vår søsterkirke.
Til høsten begynner Emilie på studier i Oslo og Elias fortsetter i jobb i Kristiansand. Angie reiser til- bake til Colombia der hun fortsetter i langtidstjeneste! Tusen takk til våre volontører for tjenesten dere har stått i og hjertet dere har for Gud og mennesker. Vi ønsker Guds velsignelse over det som ligger foran.
Les siste blogginnlegg til Emilie og Angie her.

POLEN
I september 2022 åpnet menigheten i Hrubieszow en kafé midt på torget, i det som er Polens østligste by. Det var noe de ønsket å satse på for å bli bedre kjent med lokalsamfunnet. Kafeen har blitt et sosialt treff- punkt i byen der folk kommer for å få god kaffe og en prat. Flere blir nysgjerrige på menigheten og tro i møte med de som driver kafeen. Samtidig forteller de at det er mange utfordringer fordi vår søsterkirke blir sett på som en sekt og svært mange er skeptiske til arbeidet. I egne nyhetsbrev forteller de om akti- viteter de arrangerer på kaféen for kvinner, menn, familier, barn og ungdom. De deler også fra misjons- turer til Ukraina. Nyhetsbrevet fra juni er vedlagt, resten ligger samlet i ressursarkivet.

* Be om gjennombrudd og at mennesker i Hrubieszow skal bli åpne for å høre evangeliet. Be om frimodighet til å dele tro og beskyttelse på reiser til Ukraina. Takk for ungdommer menigheten får kontakt med gjennom nye tilbud som er startet.

ROMANIA
I fjor startet vi en stor innsamlingskampanje til kirke- bygg i Onesti, Romania. Enkeltpersoner, menigheter, Misjonsløpet 2023, påskeleirene til UNG og Misjons- kirken speiderkorps har gitt rause gaver til formålet, noe vi er svært takknemlige for. Vi satt oss et hårete mål på 1 million kroner i innsamlede midler og er nå på over 700 000 kroner! I mai i år var jeg på befaring sammen med vår søster- kirke i Danmark og misjonærparet Pascu. Dessverre er det slik at nåværende bygg, som vi leier, har hatt for stor prisstigning. I kombinasjon med begrense-
de utviklingsmuligheter vil menigheten i Onesti fort vokse ut av bygget. Vi var derfor også på befaring av andre sentrumsnære bygg for salg og tomter der vi mulig kan utvikle noe nytt. Vurderinger vil fortsette fremover og det viktigste er å finne noe innen vår prisramme, som vil være gunstig for menigheten og misjonsarbeidet i lang tid fremover.

HONG KONG
Hvert år støtter vår søsterkirke i Hong Kong misjons- arbeidet i Kongo med større gaver. I et nyhets- brev sendt til menighetene i juli forteller de om arbeidet mot kjønnsbasert vold og for urfolks rettig- heter. De beskriver fadderprosjektet for sårbare barn i Ngamaba og behovet for pastorutdanning og leder- utvikling, som vi støtter gjennom bibelskolen på Ngouedi og bibelkurs for frivillige medarbeidere i menighetene. Fantastisk å se misjonsengasjementet i Hong Kong og hvordan menighetene år etter år støtter arbeidet til vår søsterkirke i Kongo.

*Be for alle våre utsendinger og lokale ledere, om visdom, beskyttelse og glede i tjenesten de står i. Be og takk for alle våre internasjonale søsterkirker, arbeidet som drives i fellesskap og samholdet mellom menigheter og tros-søsken.

JAPAN
Høsten 2023 ble det lagt på hjertene til familien Godø, i Flekkerøy misjonskirke, å sette i gang et prosjekt for å mobilisere bønn for Japan. «Bønn er viktig for å få full- ført misjonsbefalingen. Dette prosjektet er stedfokusert. Vi fikk tydelig på hjertet at dette skulle handle om steder, slik at Japan dekkes i bønn fra sør til nord. Det er flere i Japan - både japanere og misjonærer - som har startet å gå bønnevandringer fysisk i landet. Det er det ikke alle som vil ha mulighet til, derfor legger vi opp til at man kan gjøre det fra Norge og ellers i verden». Slik beskriver de
deler av visjonen for dette spennende prosjektet. Hør dem fortelle om prosjektet her. Våren 2024 har familien på fire reist rundt i landet og laget bønnefilmer fra konkrete steder i Japan. Disse filmene kan brukes til å organisere bønnevandring i menigheten, på leir eller i hjemmet. Flere ressurser for hvordan materiellet kan brukes er under utvikling og kommer til høsten.

Allerede nå kan dere se bønnefilmene i 2D eller 360’ på denne Youtube-kanalen : www.youtube.com/@praythere

Ønsker dere alle en riktig god sommer!

Vennlig hilsen,
Jon-Arne Hoppestad
Internasjonal leder
Les mer på mknu.no/internasjonalt
 

Powered by Cornerstone