Nyheter/Det første i vår lov

Det første i vår lov

Vi vet at våre forfedre dro i viking, men vet vi hva som fikk dem til å holde opp?
Vi vet at våre forfedre dro i viking, men vet vi hva som fikk dem til å holde opp?
Se forestillingen: «Det første i vår lov…».
«Det første i vår lov – Bønnen som fødte vår nasjon og loven som bygde den»
Kristenretten 1000 år - Magnus Lagabøtes landslov 750 år - Hans Nielsen Hauge 200 år.

Hva om vår historie som nasjon begynte på kne i bønn om Guds velsignelse?

Forestillingen «Det første i vår lov» forteller om noen av de viktigste byggesteinene i Norges historie, sett gjennom troens øyne. Med utgangspunkt i bønnen som fødte Norge og loven som ble et resultat av den, fortelles det ved hjelp av vår nasjonalsalme «Gud signe vårt dyre fedreland». Og formidlet gjennom sang, skuespill og multimedia.
Kristenretten som ble satt på Moster i 1024 av Olav den Hellige, begynte med en bønn: «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot øst og be til den hellige Krist».
Det som skjedde på Moster i 1024 la et nytt grunnlag for vår nasjon hvor vi gikk fra å være et klansamfunn til å bli et rettssamfunn. Dette ble så videreutviklet gjennom arbeidet med landsloven av Magnus Lagabøte 250 år senere. Den neste store omveltningen i vårt land kom med Hans Nielsen Hauge og hans virke som ledet frem til nasjonens gjenfødelse og en ny grunnlov i 1814.

Arild Stav - musikalsk leder
Alv Magnus - Hans Nielsen Hauge
Filip Stav - Olav den Hellige/Magnus Lagabøte
Anette Mortensen - sang
Håvard Sand - forteller
Ole Petter Erlandsen - innleder
Sara M. Lepsøe - manus
Mfl.
Gratis inngang, kollekt.

Sjekk ut https://drommenomnorge.no for mer info.

Domkirken i Bergen 13.06 kl.19.00

 
Powered by Cornerstone