Skriftemål

Mange bærer på skyld og skam over hendelser som har vært vonde i livet. I Bethel tilbyr vi skriftemål, en kort samtale der du kan komme og bekjenne din synd og vi tilsier deg syndenes forlatelse, i navnet Jesus.

"Når vi bekjenner våre synder er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett". 1 Joh 1.9
Powered by Cornerstone