Nyheter/Jesus døde for deg!

Jesus døde for deg!

 Deg være ære,Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Refr :Deg være ære,Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt.

Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham, alle tunger,Kristus Herre er!

Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,seier er hans vei, evig skal han regjere,aldri frykter jeg.

Refr :Deg være ære,Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt.

Jesus døde for deg!

 

For er vi blitt forenet med Ham ved en død som er lik hans død,så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse!! Rom.6,5

 

Velsignet påskehøytid med den oppstandne!!

Powered by Cornerstone