Nyheter/Julemessen

Julemessen

TAKK FOR ALL HJELP OG ALLE BIDRAG TIL JULEMESSEN 2023!

TAKK FOR ALL HJELP OG ALLE BIDRAG TIL JULEMESSEN 2023!

Vi i Colombiaforeningen ønsker å sende en varm takk til alle som har gjort årets julemesse mulig. Takk til alle som har kjøpt lodd og ulike produkter. Og ikke minst en varm takk til alle som bakte boller og kaker, har laget ulike produkter og gitt gevinster, Takk til dere som ordnet til på forhånd og ryddet etterpå, styrte lyd og bilde, ønsket velkommen og tellet penger. Og til dere som tok seg av åresalget, solgte lodd på forhånd og under julemessen og styrte på kjøkkenet og i kafeteriaen. Ikke minst TUSEN takk for at det ble juleverksted i kjelleren og alle som hjalp til der. Og takk til alle som hadde en hyggelig prat og som gjør at jeg får tilbakemeldinger om at det er alltid så koselig å komme inn i Bethel for alle er så hyggelig. Uten all den hjelp, støtte og bidrag vi får fra hele menigheten hadde ikke dette vært mulig på noen som helst måte. Jeg er full av takknemlighet for årets julemesse som også i år ble ny rekord. Vi har nå passert 119 000 kr. til arbeidet i Colombia, og fremdeles er det mulig å få kjøpe produkter. (Det kommer vi tilbake til.) 

Dersom noen nå føler de er glemt ber jeg om unnskyldning for her er alle like viktig. Men mest av alt retter jeg en stor takk til Vår Himmelske Far. All ære og pris til Han.

Randi-Karin
 

Julemessen Julemessen
Powered by Cornerstone