Nyheter/Noen betraktninger etter helgen med Linda Bergling

Noen betraktninger etter helgen med Linda Bergling

John Malvin har gjort seg noen tanker etter «Kom og hvil dere litt!» - helgen som vi arrangerte sammen med Bergen Bønnehus.

I løpet av året som har gått har tirsdagskvelder med HVILE-retreat etablert seg som et av høydepunktene i månedens Bethel- kalender. Her fylles de 30 liggestolene med tørste sjeler som lengter etter at Gud skal få komme og stelle med og berøre dem. Elin Marøy og teamet hennes kan nesten ikke vente med å komme i gang med å be for forsamlingen, for kropp, ånd og sjel. Mange vitner om at  her får en møte Gud.

Inspirasjonen til HVILE har Elin Marøy blant annet hentet fra skolen hun har gått på i Forsamlingen Arken, i Sverige. Linda Bergling har siden midten på 80-tallet bygget opp en «helandetjenste» som retter seg spesielt inn mot indre helbredelse, og der fundamentet er at Jesus setter fri, leger og gjenoppretter. 

Jeg var så heldig å få med meg tre av møtene denne helgen, men gikk dessverre glipp av pastor retreatet fredag formiddag. Flere av mine kollegaer hadde hatt en nydelig stund forstod jeg.

Flere ting gjorde sterkt inntrykk på meg denne helgen. La meg dele noen betraktninger:

Å høre Linda dele om Den Hellige Ånds verk i oss, over oss og gjennom oss lørdag kveld var en sann glede. Her var det virkelig substans. Søndagens budskap i Bethel tenker jeg var et profetisk budskap til oss i Bethel og inn i den tiden vi lever i. Gud lengter etter å fylle huset vårt (Bethel) med legedom, og vi trenger å være en kirke i den siste tid som er fyllt av Ånd og Kraft! 

Linda ble frelst under Jesusvekkelsen i 1972, og hun fortalte om en start på kristenlivet preget av forelskelse til Jesus og et ønske om å legge alt ned og følge Han. Jeg opplevde at Linda fortsatt virker å være der! Og det smitter og utfordrer. Når hun fortalte sine personlige historier, så virket det så tydelig at bak det hele ligger et sterkt ønske om være lydig mot Åndens stemme. Frukten kommer av å følge Han og av lydighet. Det er et viktig perspektiv i tiden vi lever i!

Noen ganger slår det meg så tydelig, at autoritet kommer av et levd liv med Gud, over tid. For jeg opplever virkelig at Linda bærer en spesiell autoritet. Og så tenker jeg at dette må være en autoritet som kommer fra en som har tjent det kallet Gud ga henne som ung, et helt liv. For tusener på tusener av timer i bønn og i betjening av de trengende sjeler. Selv beskriver Linda kallet sitt slik:

”Bered en plats så att jag kan uppenbara mig och så att jag kan fortsätta att hela de sjuka och brustna hjärtan. Möt den stora nöd som finns bland barn ut över världen. Det var orden han gav mig och de lever ständigt inom mig.»

Det er jo nettopp det som denne helbredelsestjenesten er bygget opp rundt. Å fasilitere et sted der Jesus kan få komme å lege de syke og brutte hjertene, et sted der Ånden kan få virke på oss og stelle med oss. Der Åndens salve er den viktigste salven av de alle. Og når Ånden skal få virke på oss, da kan vi ikke ha dårlig tid, er jo noe av hjertesukket som Linda stadig kom tilbake til.

Det var friskt å ha Linda på besøk denne helgen, og jeg er takknemlig for at vi får bygge en diakonal tjeneste gjennom Bethel, som retter seg ned mot de som trenger befrielse, legedom og gjenopprettelse for kropp, ånd og sjel. Og som er tuftet på at Gud er den største Legen av alle. Måtte Linda ha rett i at Bethel skal være et slikt hus, der legedom flyter sterkt fra Jesu kors!

John Malvin

 

 

Powered by Cornerstone