Nyheter/Hilsen fra Basecamp-arbeidet

Hilsen fra Basecamp-arbeidet

Basecamp er for kristne unge voksne i Bergen. Det består av tre kollektiv og noen enkeltpersoner som ønsker å leve helhjertede liv i etterfølgelse av Jesus.

Basecamp møtes til morgenbønn flere ganger i uka, felleskap og ulike misjonsturer i løpet av året. Det er en plass man kan vokse i sin personlige relasjon til Jesus og bli utrustet til å leve ut troen sin i hverdagen. Visjonen til Basecamp er å være et hjem utenfor hjemmet, et sted hvor ekspedisjoner starter og ender og et sted hvor edle tropper møtes.

I løpet av året 2022/23 har Basecamp vært på felleskapsturer til Engesund og Voss, samt en misjonstur til Sunnmøre. I løpet av året har de som er med i Basecamp fått vokse i relasjon med hverandre og Gud, blitt utrustet til hverdagen på studiestedet/jobb og fått invitere med venner og bekjente inn i felleskapet. Denne påsken drar Basecamp på misjonstur til London.

Kunne du tenkt deg å blitt med i Basecamp? Ta kontakt med John Malvin Eriksen på tlf 926 15 862.

Hilsen fra Camilla Haraldseid/Basecamp

Powered by Cornerstone