Nyheter/"Komme ditt rike" i Haugesund 17.-19. mars

"Komme ditt rike" i Haugesund 17.-19. mars

"La ditt rike komme» - la ditt rike bli gjeldende i våre liv og på vårt sted".

Når disiplene spurte Jesus om å lære dem å be gav han dem bønnen vi kaller Fader vår. I denne bønnen lærer han oss at vi skal be «La ditt rike komme» - la ditt rike bli gjeldende i våre liv og på vårt sted. Dette er en bønn etter Guds hjerte – han ønsker alltid å gi oss av sitt nærværende rike når vi ber han om det. «Komme ditt rike -konferansen» handler nettopp om akkurat dette; at våre menigheter samles til bønn, tilbedelse og inspirerende undervisning hvor Gud får påvirke oss med sitt rike.
Med oss denne helgen har vi spesielt invitert som forkynnere er Mark og Kate Aldridge fra New-Wine i England og Kåre (Barnekåre) Skuland gründer av Jesus Kids. Det blir egne samlinger for barna lørdag og søndag, hvor Kåre er med. Alle hjertelig velkommen

Powered by Cornerstone