Nyheter/Hva med Japantur?

Hva med Japantur?

Igjen hjertelig takk for forbønn og gaver til arbeidet her.
KJÆRE VENNER!
Igjen hjertelig takk for forbønn og gaver til arbeidet her.  Vi opplever stadig å få vandre i ferdiglagte gjerninger
og at Herren Jesus er med hele veien selvom det kan bli mange tøffe tak. 
 
  Mye av det vi holder på med er å fostre enkeltpersoner til å leve verdig med Kristus og følge Ham. Mange sjelesorgstilfeller som tar mye tid er ikke stoff som vi kan skrive på trykk.  Så mye mørke, smerte og nød rundt oss. Men midt i alt dette virker Gud og oppmuntrer oss. Inderlig takk for all forbønn!  Gud vil reise opp en skare av vitner som peker på Jesus i så mange helt ulike miljøer.
 
 HVA MED JAPANTUR ?
Tidligere leder for EOM er igjen villig til å være reiseleder for misjonstur til Japan. Avreise 7. mai og tilbake 16.mai.  Den vil koste ca.kr.20.000  Reisen ble avertert i Asias Millioners januarnr. Bare to påmeldte hittil.
 
  Det blir opphold i Tokyo og deretter base på Global Mission Center i Iwaki, med utflukter som introduserer misjonens historie her langs kysten av Stillehavet 20 mil nord for Tokyo, og dertil utflukter som viser Japans kultur og flotte natur i disse traktene, og videre besøk til det nye utstillingsstedet for atomkraftverkulykken.
 
KREATIVE SYSLER
HANNA øver nå for å spille inn sitt andre album i Norge i sommer. Hun skal ha en kort konsert her på vårt senter søndag ettermiddag 19.mars, og reiser til Norge 23. mai, tilbake 28. juni.  
Takknemlig for forbønn for konserten, at Gud må tale til dem som kommer, og at hun må få inn midlene som trengs. Hun gleder seg til endelig å få et lengre opphold i gamlelandet, først og fremst Ålesund.
 
 ANNIKEN kjenner malegleden flyter og skal ha en utstilling i kafeen vår 21.-25. mars. Mine bilder skal selges for å dekke de etterhvert svære behovene til psykisk og fysisk plagede mennesker jeg søker å hjelpe.
 
10. april-2.mai reiser jeg så til Norge for møter og litt hvile.
 
MORI-MENNENE
AKIRA tar imot dem som vil snakke med ham med utrolig tålmodighet, reiser hit og dit for å være til velsignelse for flest mulig, og sønnene følger i hans spor. PAUL MONDO er fortsatt i full jobb i sitt britiske firma, men tar likevel god tid med den enkelte i menigheten og lar seg danne av Guds ord og bønn. Stort å se hvordan han vokser som pastor.  DAVID må ofte jobbe til sene kvelden i sitt firma, men er et kraftig vitne om hvordan han elsker sin kone og barna. I denne kulturen er dette utrolig viktig!   
 
  Vi er selvfølgelig langt fra en perfekt familie, men jeg må bare takke Gud fo at en synder som meg skulle få en så god gjeng rundt meg.  Så manges forbønn jeg kan takke for dette !!!
 
  Så vet vi og tror at vekkelsen vi ber om skal komme til slutt, når vi ikke gir opp men er trofaste i det små!

 

 Masse hilsen fra Anniken

 
(Anniken forkynner og deler fra arbeidet i Japan på 11-gudstjenesten den 16.04)
Powered by Cornerstone