Nyheter/Gaveinntekter til oppjustering av teknisk utstyr

Gaveinntekter til oppjustering av teknisk utstyr

Vi trenger å oppgradere vårt tekniske utstyr

Vi trenger å oppdatere vårt tekniske utstyr!!
 

I 2021 vedtok menigheten å bevilge mellom kr. 90.- og kr.100.000.- til oppjusteringer / fornyelse av det tekniske utstyret i menigheten. Det året kom det inn kr. 55.980.-

I budsjettet for 2022 har vi kalkulert med kr. 35.000.

I år det det kommet inn kr. 3.556.-

Vi har da en samlet inntekt for 2021 og  2022 på kr. 59.536.- I forhold til budsjettene for de samme årene har vi en manko på ca. kr. 30.500.-

Vil menigheten bidra med en ekstra gave til dette formålet, slik at vi kan fullføre planer for videre oppjusteringer/ fornyelser?

Beløp kan innbetales menighetenen på konto 3624.07.16938
eller vips 692482

Tusen takk!!

 

Powered by Cornerstone