Nyheter/Hilsen fra Ingeborg etter Sommergøy

Hilsen fra Ingeborg etter Sommergøy

115 000 barn i Norge vokser opp i familier med lav inntekt. Fattigdom betyr også det å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet.

Barn trenger relasjoner med jevnaldrende for å ha et godt liv. Ungdommen selv sier at det verste med å være fattig er at du ikke kan delta på det andre kan. Det er sårt å lese i avisen om barn som ikke får mulighet til å være med på ferieopplevelser og kommer tilbake til skolestart uten å kunne fortelle om noe kjekt de fant på i ferien.

Gud la denne nøden i hjertet mitt for mange år siden. Men mulighetene var ikke der før Elin invitere meg med inn i diakoniteamet og en gang på et møte nevnte noe om at vi kunne søke Gjensidigestiftelsen om midler til aktiviteter for barn i ferien. Så da satte vi i gang. Vi lagde et lederteam for prosjektet, sendte inn søknad om støtte og begynte planleggingen. Så fikk vi avslag fra Gjensidigestiftelsen men da var vi allerede så godt i gang at vi bare fortsatte. Terje og Solveig var også veldig engasjerte.

Via Solveig kom vi i kontakt med Hallgeir Berge fra KIA Bjørgvin. Han har engasjert seg usedvanlig mye for flyktninger og kjente til mange barn i målgruppen. Så i fjor arrangerte vi Sommergøy aktivitetsuke for første gang. Vi hadde 17 barn med og mange frivillige fra kirken og vi ble alle velsignet den uken. Det var en veldig fin opplevelse. I år fikk vi bl.a. støtte fra Ildsjelfondet i Sparebanken vest og vi utvidet prosjektet til å omfatte 2 grupper, 20 ungdommer på leir, hos Kamilla og Ole på Engesund med Sigrid og John Harald som leirsjefer. Og 20 barn på aktivitetsuke i Bergen. Alt dette var gratis, måltider, reise osv, alt inkludert. Barna har fått være med på gårdsbesøk, vi har hatt trylleshow med en klovn, vi har padlet i kano og vært på Leos lekeland, hagefest hos Terje. På leiren har de badet, hatt farmenlekene og vært sent oppe på sommerkveldene.

Vi har vel hatt ca 20 frivillige ledere som har brukt av ferien sin for å hjelpe til på Sommergøy og alt dette foregikk denne uken. Vi var ferdige på fredag. Da var vi slitne og samtidig så fylt opp av nåde og gode gaver fra Gud. Han har virkelig vært med oss denne uken. Vi har møtt igjen barn og ungdommer fra i fjor og vi har blitt kjent med mange nye. Vi har vært vitne til barn som har blitt venner og opplevd fellesskap og tilhørighet. Vi har fått meldinger fra foreldrene som er helt overveldet av takknemlighet. Vi har også blitt utfordret i arbeidet med Sommergøy, men vi har kjent på at Gud har vært med og lagt til rette hele veien. Så jeg føler meg fyllt opp av velsignelser og jeg tror at det gjelder alle som var med. Det er med ydmykhet og takknemlighet vi gjør dette og det er utifra menigheten som helhet. Dette er Guds prosjekt gjennom Bethel, det er viktig for meg å si. Dette er et felles prosjekt for hele kirken. Så jeg vil takke alle som har bidratt på forskjellige måter, enten med forbønn, økonomisk eller praktisk. Tusen takk!

Så må vi huske på å ta vel imot de familiene som kommer til Bethel nå utover høsten. Vær oppmerksom og inkluderende, gå bort og hils på dem, inviter dem på en kaffe eller på middag. De er en del av vår familie.

Hilsen Ingeborg, leder for Sommergøy

Powered by Cornerstone