Nyheter/Besøk av Avi og Chaya Mizrachi 11. des kl 11.00

Besøk av Avi og Chaya Mizrachi 11. des kl 11.00

Avi er født og oppvokst i Israel og leder den hebraisktalende menigheten Adonai Roi og det utadrettede arbeidet Dugit Outreach Ministries.

Avi er en anerkjent messiansk leder i Israel og jobber med å føre menigheterer sammen i Israel. Han har en profetisk skarphet over seg og er en etterspurt internasjonal konferansetaler. Hans hjertesak er å dele evangeliet med israelere og gjøre dem disipler, godt forankret i Guds ord. Chaya har et hjerte for å betjene israelske kvinner gjennom helbredelsetjenesten. Chaya har også ledet team som jobber i tilfluktsrom under krigstid i Israel. Menigheten holder til i storbyen Tel Aviv. Her har de cafe og et distribusjonssenter som hjelper aleneforeldre, fattige og hjemløse. 

Vi i Bethel gleder oss over at pastor Avi og Chaya Mizrachi kommer til oss i desember! På gudstjenesten vil Avi dele om hva Gud gjør i Israel i dag. Som troende har vi alle fått del i evig liv og velsignelse gjennom det jødiske folket, og Gud sier at vi skal velsigne jødene. (1. mos 12.3). Vi ber om at vi gjennom pastor Avi og Chaya Mizrachi, skal få en nærmere relasjon til Israel, og at Gud skal berøre hjertene våre for den arv som er overlevert oss fra det jødiske folk.

Powered by Cornerstone