Nyheter/Pre-gathering The Send - Forum, 1. juni kl 19.00

Pre-gathering The Send - Forum, 1. juni kl 19.00

Som en forberedelse på The Send 25.juni i Telenor Arena, arrangerer ungdomsarbeidene i Bergen sammen med The Send Norge et lokalt The Send-møte denne kvelden.

Arrangementet er gratis! For mer informasjon om The Send gå til: www.thesend.no

I Bethel er vi denne uken inne i en bønn og lovsangsuke som vi har kalt "Fra himmelfart til pinsefest". Denne kvelden anbefaler vi alle å ta turen til Forum og støtte opp om dette arrangementet. Det blir ikke en egen samling i Bethel denne kvelden, men vi ber og lovsynger med Guds kirke i Bergen!

Powered by Cornerstone