Nyheter/Vil du være med som frivillig medarbeider under Sommergøy 22?

Vil du være med som frivillig medarbeider under Sommergøy 22?

8. - 12. august arrangerer vi i Bethel en aktivitetsuke for barn i alderen 7 - 11 år, kl 09 - 15 hver dag + at vi arrangerer en leir for tenåringer på Engesund, Fitjar 8. - 10. august, med overnatting i to netter.

Visjonen er å gi barn fra lavinntektsfamilier noe kjekt å fortelle om når de kommer tilbake til skolen. Vi ønsker også å bidra til inkludering ved at barn som er en del av Bethel har en naturlig plass i barnegruppen.

Sommergøy 21 ble en fantastisk uke som vi fremdeles lever på!  Sjekk gjerne ut https://www.bethelbergen.no/diakoni/sommergoy for bilder og videoer fra Sommergøy 21.

Vi trenger også i år frivillige til å være med en eller flere dager. Dette er en fantastisk mulighet til å få bruke sine gaver og utrustning til noe som er godt for andre. Vi håper du blir med! Du kan registrere deg på DENNE LINKEN og så vil vi ta kontakt med deg:

Vi i sommergøy-teamet gleder oss til en fantastisk uke sammen med barn og frivillige!

Powered by Cornerstone