Nyheter/Storsamling 20. mars i Bethel

Storsamling 20. mars i Bethel

En helg i måneden samles vi alle sammen sammen, for å feire gudstjeneste. Denne søndagen treffes vi i Bethel

Menigheten vokser og vi har nå gudstjenester både formiddag kl 11 og på kvelden kl 18.30. Det er gledelig at vi vokser, samtidig som det er sårt at vi så sjeldent får treffes alle sammen. Derfor legger vi til rette for en "Storsamlinger", der vi kan møtes alle sammen i et lokale som tillater det.

Datoene blir:

  • 20.02  kl 16.00 i Centralkirken, Vetrlidsallmenningen 8, ved Fløyen.
  • 20.03 kl,12.00 i Bethel
  • 17.04 kl.12.00 i Bethel
  • 22.05 kl.12.00 i Korskirken
  • 19.06 kl.12.00

Vi har forventning til at dette blir kjempefine ettermiddager der vi kommer sammen og tilber Jesus og oppmuntres i troen og fellesskapet. Det vil bli egne samlinger for barna. Sett av datoene og kom sammen med hele storfamilien disse dagene!

Powered by Cornerstone