Nyheter/21 dagers bønn i januar

21 dagers bønn i januar

Overgivelse og innvielse for 2021

Som start på året 2021, ønsker vi i Bethel Bergen å løfte våre hjerter og vårt fokus til Herren. Siden vi nå også må fortsette med nedstengning av kirken, synes vi det er en god ting å kunne bruke denne tiden til sammen å kunne vende oss til Han som vet hvordan året som ligger foran vil se ut. Han har gode tanker for oss og kaller oss til å be og våke for en tid som denne. Vi tenker å starte en 21 dagers bønn fra mandag 11.januar og ut mnd., med oppstart og intro på søndag -digitalt. (Legges ut på facebook).

Praktisk – hvordan blir det organisert?
Vi vil be i 21 dager der vi dekker minimum 21 timer bønn i uken. Vi åpner for bønnefokus fra kl.07-10 hver morgen og fra 19-22 hver kveld. Det er da ønske om at du vil tegne deg for en time en gang, eller kanskje flere ganger gjennom denne perioden på 21 dager. Du kan be der du er, alene eller sammen med familie/kollektiv, eller velge å be i kirken. Der vil det være mulighet for at du kan bruke bønnerom eller kirkesal. Det vil ikke bli innkalt til felles bønnesamlinger i denne perioden. Tanken er å be på vegne av menigheten for å søke Gud for året som ligger foran. Bruk gjerne forslag til bønnefokus som kommer lengre ned i denne mailen, eller be fritt etter det du kjenner på. Meld inn på vedlagt kalender når du ønsker å be.  Det går helt fint å be flere samme time, og en må gjerne bli enige med en annen om å gå tur og be sammen ute. Om oppsatte tider ikke passer, går det fint at du likevel er med å be til andre tider på døgnet når du har anledning, men la oss registrere hvem og når.

Loggføring:  Vær lyttende når du ber!  Skriv noen korte setninger om hva Gud taler om, og hva du ble minnet om å be for, og send inn etter at du har bedt til bethel@online.no Dette vil vi ta med oss i lederskapet. Slik vi sammen kan se etter den røde tråden, og fange ord og tanker for menigheten, som kan bli viktig for oss fremover. Vi tror det er viktig at alle kan få være med å lytte inn for menigheten i denne tiden. Hva taler Gud for året? Vi trenger å vite hva Guds tanker og vei er for oss.

 Forslag til viktige bønnefokus, emner og be ut ifra:

 1. Takk Herren
  - For året som har gått
  - For hva Gud har gjort for meg gjennom 2020
  - For sammenslåingen
  - For det gode som har skjedd i kjølvannet av Korona og hvordan nye dører har åpnet seg i denne tiden
 2. Be Utadrettet
  - Be for misjonærene våre 
  - Be for menighetsplantingen i London og relasjonen til Bergen ( vi tror den er viktig)
  - Be for bønnebarna
  - Be for det lokale miljø rundt kirken, og hvordan vi kan bety noe for våre naboer
  - Be for det lokale miljø der du bor 
  - Be for satsningsområder/retning for menigheten i tiden som ligger foran
  - Be om at Gud skal kalle til tjeneste og sende ut gjennom menigheten
  - Be for Bystyret, Regjering, Storting og Kongehus
  - Be for de som er i sorg etter tap, og har det tøft i denne tiden.
 3. Be for fellesskapet
  - Be for medlemmene av kirken, at Gud møter behov og forsørger på alle plan 
  - Be om at vi skal bli et folk som lever i rett forhold til Gud;
  - Be om at vi skal elske Gud først, og elske vår neste som oss selv 
  - Be om at vi skal være gode forvaltere og at vi skal være villige til å dele av våre ressurser. 
 4. Be gjerne ut fra Bibelord som er gitt til menigheten. Blant annet:

   Jesaja 58, spesielt fra vers 6 og utover: Om den rette faste, hva som betyr noe for Herren, Matteus 14, 13-21: Vi skal få gi mat, være disponible og gi at det vi har, og se mirakel, Jesaja 54, 2-3: Vi skal spenne ut teltdukene og slå pluggene fast

Bruk denne linken for å registrer deg for bønnetider. Du kan skrive rett inn i dokumentet og det blir oppdatert for alle: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VnqafCivvrVb6F15vDWVeDtu-LlOENTKQaM3cu91vco/edit#gid=0

Powered by Cornerstone