Nyheter/Adventhilsen fra pastor Jorunn

Adventhilsen fra pastor Jorunn

Kjære alle sammen!

Vi har nettopp begynt på et nytt kirkeår. 1. søndag i advent er første søndag i det nye kirkeåret. Adventus domini, betyr Herrens komme, og peker først og fremst på Jesu komme . Jesus kom som et lite barn, og så venter vi også på Jesus andre komme. Det er en forberedelsestid også for det.

I Bibelen er det særlig to personer som forbindes med advent, profeten Jesaja fra Det gamle testamentet og Døperen Johannes fra Det nye testamente. Begge er med på å peke fram mot Jesus. Døperen Johannes gjør det ved å bane vei for Jesus og fortelle folket at Jesus er på vei. Jesaja peker fram mot Jesus fordi han som profet (730 f.Kr. til 700 f.Kr.) taler om et kommende fredsrike. Han beskriver Han som skulle komme.

Boken Jesaja taler mye dom, men også gjenopprettelse. Og gjennom hele boken, finner vi ordet frelse som et nøkkelord. Profeten Jesajas navn betyr Herren Frelser.

Personnavn i Bibelen gir uttrykk for det som kjennetegner eller preger vedkommende. Jesaja bruker også mange navn for Jesus, som også er med på å gjenspeile hvem Han er; Som i Jes. 9,6-leser vi ”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull, rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste".

Jesaja profeterte at Herreveldet skulle bli lagt på hans skulder – Jesus skulle bli Herre! For han skulle regjere/styre. Jesus fikk navnet Herre i profetien og det inneholder noe som er over alt annet: Dette er det Jesus skulle bli og det er slik han er. Så det var ikke lite det Gud hadde i sin plan for sin Sønn – det var alt. Alt skulle underlegges Ham. Alle kne skal bøye seg, men ikke bare mennesker, men også demoner, sykdomsmakter, og andre åndskrefter må bøye seg for dette navnet. 

Jesus var den som gjenopprettet det som var gått istykker. Til deg som kjenner seg knust eller nedbøyd;

Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, Den hellige er hans navn: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjertet liv hos dem som er knust.” Jes 57,15

Akkurat der kan freden komme, midt i alt. Velsignet adventstid!

 

Jorunn Hummelsund

Powered by Cornerstone