Nyheter/Vil du bli medlem i Bethel Bergen?

Vil du bli medlem i Bethel Bergen?

Menighet er Guds ide, og er tenkt som et hjem for det åndelige livet. Uten dette hjemmet kan vi lett bli selvsentrerte og glemme at Gud vil at vi skal stå sammen med andre i det oppdraget Han har gitt oss.

I menigheten blir vi minnet om hva som er Guds vilje for oss både individuelt og kollektivt, og vi får mulighet til å søke Guds vilje for hverandre. Guds vilje er at vi gjennom troen skal komme i bevegelse og på den måten være med og utføre Hans oppdrag her på jorden. Dette vil se veldig forskjellig ut for hver enkelt av oss. Han har lagt ned i oss gaver og tjenester som er ulike, men som SAMMEN virker slik at Guds rike vokser og trives.

"Ut fra Ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet". Ef. 4.16

Vår oppgave er å "la oss sammenføye" inn i kroppen, som Paulus beskriver det, slik at kroppen kan bygges opp og vokse i kjærlighet. I menigheten gjør vi oss tilgjengelig for å tjene Guds rike på ulike måter.

Dersom du kjenner at det er tid for å bli medlem i Bethel Bergen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen til en samtale om hvem vi er som menighet, hva som er viktig for oss og hvor vi er på vei. Ta kontakt med Jorunn Hummelsund på bethel@online.no, så inviterer hun deg til en samtale om hva det vil si å være medlem hos oss. Du er så velkommen med i storfamilien til Bethel Bergen!

Søndag 6. november blir det medlemsopptak på Storsamlingen kl 16.00.

Powered by Cornerstone