Japan

Bethel Bergen støtter flere prosjekter i Japan. 

Anniken og Akira Mori har sin tjeneste i Iwaki bysammenslutning på Japans østkyst. Tjenesten innbefatter blant annet forkynnelse, sjelesorg, kristne vielser, engelskundervisning, arbeid med utviklingshemmede, og maleriutstillinger i tillegg til møter i menigheten.  Menigheten driver også Cross Café, der Hanna Mori har det daglige ansvaret. Denne er en viktig del av det utadrettede arbeidet, og Hanna får mange gode samtaler med mennesker som kommer innom kaféen.

Helga Irene og Andreas har sin tjeneste i Nagoya, vest for Tokyo og meget sentralt i Japan. De er ansatt av Den Evangelisk Lutherske Frikirke i et team som har fokus på evangelisering og utrusting av nye kristne i husfellesskap og storsamlinger. Akkurat nå er hovedfokuset deres å studere språket, for å kunne nå hjertene til det japanske folk. Engelsk er ikke ett språk mange japanere behersker, så for å kunne komme i kontakt med nye og for å snakke «hjertespråket» deres er japansk absolutt nødvendig. Foruten husfellesskap og disippelgjøring er også «Homeless-ministry» en av de jevnlige tjenestene som Helga Irene og Andreas er med på.

Powered by Cornerstone