Colombia

Siden 2001 har Colombiaforeningen i misjonskirken Bethel hatt nært samarbeid med tidligere misjonærer Kirsten og Svein Watne og støttet arbeidet de har bygd opp i kystbyen Barranquilla i Colombia. Etter at Svein døde i 2016 har Kirsten fortsatt jevnlig å reise til Barranquilla og har nær kontakt med både lærere, menigheter og pastorer der ute. Vi har et team Barranquilla med Kirsten Watne, personer fra Flækkerøy misjonsmenighet og Randi-Karin B. Lynum Andresen fra Colombiaforeningen i Bethel i nært samarbeid med Misjonskirken Norge, som samler inn penger.

I Barranquilla sørger vi for middag til over 50 gamle 4 dager i uken sammen med Flekkerøy Misjonsmenighet. Vi støtter fire barneskoler i fire fattige bydeler slik at ca. 600 barn får skolegang gjennom Misjonskirken Norge. I tillegg hjelper vi menigheter og enkeltpersoner med ulike behov og slik at noen kan få seg videreutdannelse. For tiden hjelper vi ei til lærerutdannelse. I en femte bydel er det nylig bygget kirke hvor ungdommer også får undervisning og kvinner lærer seg å sy slik at de kan tjene penger og bli mer selvhjulpne. Det siste som har skjedd er at det er bygd Barnas hus i en svært fattig bydel hvor mange mangler både mat og sanitærutstyr. Her får barn et trygt sted å være, hvor de får både mat, omsorg og litt undervisning.

Randi-Karin og Steinar Andresen har flere ganger besøkt arbeidet og vet at hjelpen kommer fram.

Dersom du ønsker å støtte arbeidet er kontonummeret til colombiaforeningen 3624.72.65796

Under her kan du se bilder av vakre håndarbeid som selges til inntekt for arbeidet i Colombia. Ta kontakt med Randi-Karin om du er interessert i noe av det som er vist her.  Pengene går uavkortet videre til Colombia.

Powered by Cornerstone