Asia

Sentral-Asia er en region i verden med mye forfølgelse av kristne og lite trosfrihet. I et av disse landene jobber "S" som en del av et større team for å støtte lokale troende, og skape arenaer hvor lokale kristne kan påvirke samfunnet og dele tro.

Én av disse arenaene er en førskole som drives av kristne, der barna og familiene deres får møte et personale som viser nestekjærlighet og som ser dem. Førskolen får være et lys som bringer frem gode og annerledes verdier midt i et skolesystem som preges av press og prestasjon. Fremover har en håp om at førskolen kan få bli et enda spissere redskap for å dele evangeliet, og det er flere spennende prosesser som skjer. Blant annet er de i ferd med å ansette ikke-troende for å skape flere arenaer til å dele tro; de holder på å gi lærerstaben et omsorgsgiverkurs for å styrke dem i å se barna, og håper å kunne tilby dette som foreldreveiledningskurs etter hvert; de er også i gang med å starte opp en ny førskole, og ser på muligheter for åpning av en skole etter hvert. 

Kristne i dette landet har det tøft, men midt i dette er det mye spennende som skjer. De siste årene har det kommet på plass flere bibeloversettelser til folkegrupper som tidligere ikke har hatt bibelen på sitt språk, og man ser åpenhet i trosfrihet ved at folkegrupper som tidligere ikke har kunnet samles, nå får registrere menigheter. Landet har fortsatt en lang vei å gå for å sikre trosfrihet, men midt i forfølgelsen møter en mennesker som er frimodige i å leve ut og dele sin tro.

 

Et annet sted i Asia jobber William og Rachel som misjonærer som vi støtter gjennom YWAM. Deres fokus er å mobilisere, trene og sende misjonærer til steder rundt om i verden der folk ikke kjenner Jesus, for å starte kirker og bringe liv og velsignelse inn i samfunn og familier. De ønsker å se en bevegelse av kirker "som går til alle steder og kommer fra alle steder". Visjonen deres er hentet fra Hab 2:14. "Jorden vil bli fylt av Herrens herlighet, som vannet dekker havbunnen." De arbeider for tiden med å etablere en regenerativ landbruksopplæringsgård, og fortsetter å lede et nettverk av grensemisjonsteam på forskjellige steder i verden. Hvis du er interessert, så ta gjerne kontakt med dem for ytterligere informasjon. De vil gjerne høre fra deg! 

Powered by Cornerstone