Kalender/Kom og hvil dere litt

Kom og hvil dere litt!

Bergen bønnehus og Bethel Bergen inviterer til helg med Linda Bergling i Centralkirken og Bethel 9.-11. juni.

Kom og hvil dere litt

Helg med Linda Bergling i Centralkirken.

Jesus sa til disiplene sine: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» Mark. 6.31. Jesus er opptatt av at vi som følger etter Ham skal finne hvile.

Helgen 9.-11 juni inviterer Bergen bønnehus og Bethel Bergen til en helg med fokus på kjærligheten til Jesus og hvilen i Ham. Linda Bergling fra menigheten Arken utenfor Stockholm, kommer og blir sammen med oss denne helgen.

Linda sier: "I snart 50 år har jeg tjent Jesus, men mitt første møte med Ham der jeg møtte kjærligheten, omsorgen og Hans helbredende kraft inn i livet mitt, står alltid levende for meg. Møtet med Jesus forandret livet mitt. Det viktigste disse årene har vært å leve i en nær kjærlighetsrelasjon med Jesus. Å alltid ha kontakt med Ham gjennom Den Hellige Ånd og Guds Ord, og bli fylt av Hans Ånd igjen og igjen. Det som er viktig for Ham er viktig for meg. Det som berører og engasjerer Hans hjerte er sentrum av mitt liv og mitt kall. Jeg vil at kjærligheten til Jesus skal være drivkraften i alt jeg gjør. Jeg ønsker å være ledet av Ham, utfordret og inspirert av Ham. Jesus er min skatt og min perle, og jeg ønsker å dele med andre av det Han har lært og åpenbart for meg gjennom disse årene, slik at det kan bli til oppmuntring og styrke for deg i din tjeneste og i ditt kall».

Program for helgen:
Fredag kl 19.00, Møte Centralkirken
Lørdag kl 12.00, HVILE Centralkirken
Lørdag kl 19.00, Møte Centralkirken
Søndag kl 11.00, Gudstjeneste Bethel Bergen

Det blir mye tid i lovsang og tilbedelse på kveldsmøtene, og god tid til forbønn og betjening. Lørdag kl 12.00 blir det en «HVILE» samling der Linda blant annet leder oss i den indre bønnen sammen med et forbederteam. Den indre bønnen er en bønn som hjelper oss å roe oss ned i Guds nærvær og til å øve oss i å bli værende i en nær relasjon med Ham. Søndag blir det gudstjeneste i Bethel Bergen kl 11.00, der Linda taler.

Du er hjertelig velkommen denne helgen! «Kom og hvil» hos Jesus, som er din sjels hyrde og tilsynsmann (.1 pet 2.25).

Powered by Cornerstone