Julehilsen fra styreleder Terje

Julehilsen fra styreleder Terje

Kjære alle i Bethel Bergen

Så har vi allerede fått på ny oppleve 1. søndag i advent. John Malvin hadde sist søndag en fin tale om advent som er ventetid på Jesu komme til jorden. Som kristne skal vi med glede igjen få minnes Jesu komme til jorden, men også forventningsfullt få vente på at han skal komme igjen for å hente sin brud.

Det er litt spesielt når vi i disse Coronatidene er forhindret i å møte til felles samlinger i kirken. Da er det likevel godt å ha internett slik at de fleste av oss kan få med oss det som blir lagt ut. Nå ber vi om at det blir lempet på restriksjonene slik at vi fysisk kan få avvikle menighetsmøte den 9 desember.

En av tekstene som var for 1. søndag i advent er hentet fra Jesaja 62. vers 10 til 12. Der står det: « Dra gjennom, dra gjennom portene! Rydd vei for folket! Bygg opp, bygg opp hovedveien! Rens bort steinene, reis banneret for folkene. Se, Herren lar det høres til jordens ende: Si til Sions datter: Se, din frelse kommer. Se, Hans lønn er med Ham, Hans verk er foran hans åsyn. De skal kalle dem Det hellige folket, Herrens forløste. Du skal kalles Den Ettertraktede, Staden som ikke er forlatt.». Jeg håper for min egen del og for oss alle at ventetiden blir en tid der dette får være fokus i våre liv. Det er så mye annet vi blir opptatt av, men som også hører til i denne tiden. Julebakst, julerengjøring, innkjøp av julegaver m.m.

Ellers så skjer det mye opp pussingsarbeid i kirken. Korridoren som fører til kafeen er malt , både vegger og dører. Nytt gulv er lagt på den innerste delen av korridoren. En eller flere fra Bace Camp vil lage finne bilder på veggene, slik at dette skal bli en fin passasje for alle som besøker kafeen.

Vi har også ryddet det innerste barnerommet som vil bli et felles bønnerom og barnerom. Maling av vegger og tak står for tur. Når dette er ferdig vil vi sørge for at rommet blir utsmykket på en fin måte. Dette vil bli et rom en besøker for bønn og stillhet, enten enkeltvis eller for menigheten til felles bønnesamlinger.

Juleevangeliet henter vi fra Luk. 2. I vers 8 står det: "Da sa engelen til dem:» Vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor glede som skal bli hele folket til del. For i dag er det født dere en Frelser i Davids by, Han er Kristus, Herren".

Med disse ord ønsker jeg dere alle en velsignet advent og julehøytid med Jesus i sentrum.

Terje Haukeland, styreleder Bethel Bergen.

Ønsker du å gi en julegave til menigheten?

Vipps #108407
Kontonr. 3624 07 16938

Powered by Cornerstone