UNGDOMSPROSJEKT

Vinteren 2021 startet vi opp med et frivillig arbeid rettet mot ungdom i Bergen sentrum. Arbeidet baserer seg på oppsøkende virksomhet og relasjonsbygging. På fredags ettermiddager er en gjeng ofte ute og prater med ungdommer. Etterhvert som relasjoner har oppstått, har vi invitert på spillekvelder, grilling og middager. Vi ser at ungdommene setter stor pris på dette.

For å kunne samle flere og ha et fast treffpunkt, åpnet vi vinteren 2022 kirkens kjellerlokaler for ungdommene og har ungdomsklubb her hver mandag. Dette har blitt en arena med aktiviteter hvor ungdommene kan utvikle sine ressurser og talenter, oppleve mestring, og hvor blir bedre kjent med hverandre og har det gøy sammen.

Det er en nå en kjerne på ca 20 ungdommer som hver mandag oppsøker kirken, og antallet er økende. Visjonen med ungdomsprosjektet er at ungdommene skal føle seg sett, akseptert og elsket for den de er. Vi ønsker å møte alle med et åpent sinn, uansett kulturell bakgrunn, kjønn, religion og interesser.

 

Powered by Cornerstone