Visjon og verdier

Menighetens læregrunnlag bygger på Den apostoliske trosbekjennelsen, Lausannepakten med tilhørende utvidelser og Ekteskapserklæringen.

Powered by Cornerstone