Visjon og verdier

Vår visjon er å møte Gud, formes av Ham, og utbre Guds rike.

Menighetens læregrunnlag bygger på Den apostoliske trosbekjennelsen, Lausannepakten med tilhørende utvidelser og Ekteskapserklæringen.

Powered by Cornerstone