Til Jerusalem i Sigurd Jorsalfares fotspor i 2024

På festmøte i Bethel pinseaften 2020 delte Kjell Ersdal noe Gud hadde prata med han om. «Jeg opplever Gud har talt til meg ut i fra historien om Sigurd Jorsalfare», sa Kjell.


I 1108 dro Kong Sigurd nemlig ut fra Bergen med 60 skip og en hær på 6000 mann, for å hjelpe kongen i Jerusalem i kampen mot muslimene. «Det er 3 ting jeg opplever Gud ber oss om å bite oss merke i fra denne historien», sa Kjell. «Det første er alderen på de som dro. Sigurd var bare 19 år. Det andre er ruten de tok. De dro vestover til England, videre til Spania og Portugal, og så inn Middelhavet. Det tredje er at det var en stor nasjonal mobilisering.»

Da noen venner i et par andre forsamlinger ringte meg ca. 5 måneder senere, og fortalte at de hadde fått tro for å fylle Statsraad Lehmkuhl med ungdom og dra til Jerusalem, ble det ordet vi hadde fått pinseaften som gjorde utslaget. Om de trodde det kunne være en «Sigurd Jorsalfare-tur»? Jeg forklarte hva jeg mente med det spørsmålet, og det ga mening for oss alle. Vi kontaktet Ungdom i Oppdrag, for å høre om de kunne tenke seg og stå i lag med oss. Statsraad Lehmkuhl har 130 ledige plasser, så kanskje dette kunne bli Norges største disippeltreningskole? Hele lederteamet for UiO-Norge kom opp og tilbragte en dag med oss i Bethel, der vi delte ideen og ba sammen. En uke senere kom tilbakemeldingen: De blir med!

Turen til Sigurd Jorsalfare og hans menn regnes som en av de første korstogene, og er ved innledningen til den epoken som blir kalt korsfarertiden. Denne epoken har i ettertid kastet en skygge over både korsets glans og misjonsbegrepet. Korsfarerne kunne nemlig være brutale i sin fremferd, og kristnet gjerne med sverd.

Nå tror vi Gud kaller oss til å gjøre en reise i motsatt ånd. Ruten er den samme, men denne gang ønsker vi å demonstrere at kristendommens sanne natur ikke er økt utbredelse ved bruk av makt. Der de drepte vil vi velsigne. I hver by der Sigurd og hans menn var, vil vi stoppe opp i 3-5 dager og gjennomføre en skikkelig bykampanje i lag med Ungdom i Oppdrag på stedet, og lokale menigheter og organisasjoner. London, Santiago og Lisboa er tre av destinasjonene. Å si at reisen er et oppgjør med de uheldige sidene ved korstogsferdene, setter absolutt ord på en stor del av visjonen for dette prosjektet. I troen på at vi står foran en ny tid der mange her responderer på misjonskallet, tror vi at Gud ønsker å fjerne gamle anstøtssteiner og rydde veien for at en ny misjonsbølge skal skylle over Europa fra Nord.

Den nye misjonsbølgen må også kjennetegnes ved en rett forståelse av Israels plass og rolle i Guds frelserverk. Går vi tilbake til Sigurds Jorsalsferd, kan vi si at selv om den opprinnelige turen var religiøst motivert og Jerusalem var målet, inkluderte dette ikke en vennlig holdning mot jødene. De ble drevet på flukt av korsfarerne på den ene side, så vel som av muslimene på den andre. Når vi denne gangen ankommer Israel, ønsker vi å gjøre det med en fredshilsen og en offentlig unnskyldning for alle tilfeller av antisemitisme i vår nasjonale historie.I 2024 er det også 1000 års jubileum for kristenretten. Da er det 1000 år siden Olav Haraldson lot vedta et lovverk bygget på kristen etikk på Moster i Sunnhordaland. Dette regnes som den viktigste arven fra Olav når det gjelder statsdannelsen her i landet, og selve starten på demokratiet i Norge. Når vi ankommer Israel er det derfor på sin plass å bringe en offisiell takk til det jødiske folk for den arven de har gitt oss, og som har vært helt sentral i byggingen av vår velferds- og demokratiske nasjon. Håpet er at vi kan få med oss noen av våre kongelige, for å bli med på siste etappe fra Kypros og inn til Acco, og som kan bringe en fredshilsen og en nasjonal takk til styresmaktene i Israel, i sammenheng med 1000 års jubileet.

Foreningen Jorsalfare er nå stiftet, som skal ha det formelle ansvaret for prosjektet. Denne ledes av John Malvin, som med seg har Øivind Furnes og Terje Gilje fra Kristkirken, Anne Linda Bratsberg-Thorsen fra Centralkirken og John Bollen fra Ungdom i Oppdrag. Nå inviteres menigheter og organisasjoner i Bergen til å bli medlemmer i foreningen, enten som partnere eller støttemedlemmer, og etter hvert knyttes også resten av landet på. På samme måte som Bethel allerede har spilt en sentral rolle i at dette i det hele tatt kom i gang, vil vi også være en viktig partner i prosjektet på den videre reisen.  

Statsråd Lehmkuhl har stilt seg positive til en dialog om å få leie skipet, og er helt klart vårt førstevalg, fordi det både er byens og Norges maritime stolthet. Å kunne få bli med å seile denne skuten i Sigurd Jorsalfares fotspor til Jerusalem, tror vi vil sette dype spor i enhver av de unge guttene og jentene som vil være om bord. Jeg tror dette prosjektet vil løfte opp misjonstanken i landet for en tid som denne, og sette Bergen i bevegelse slik at misjonsgløden og aktiviteten her kommer på linje med der Herren vil ha oss. La oss våge oss ut på vannet

Powered by Cornerstone