Missionfestival

Missionfestival

 

Bethel er en av pådriverne for den årlige misjonskonferansen som vi arrangerer i Bergen hver høst, sammen med fler andre sammenhenger.

Høstens konferanse blir 08. - 10. oktober. 

Tema under Mission 21 er "Arven etter Marie Monsen". Talere er Noralv Askeland og Isac Liu, som er sønnen til "Den Himmelske Mann". I etterkant av Mission sendes ulike team ut til ulike steder, slik at vi kan få erfare misjonsarbeid på nært hold. Mer informasjon om dette kommer!

Sett av helgen med forventning om at hjertet på nytt skal gripes av kallet til "å gå ut i hele verden og gjøre disispler".

Mer info kommer!

Powered by Cornerstone