Kalender/Mission

Mission Festival

Bli med på Mission-festival i Bergen — et sted for å bli beveget og berørt av Guds hjerte for verden og hans store misjonsplan i Europa og resten av verden!

Mission

Filmkveld med Free Burma Rangers og besøk av FBR-Chaplain Kevin Johnson. Sted: Litteraturhuset Østre Skostredet 5, Bergen

Det er kommet mange profetiske ord og hilsener som går på en ny «bølge» av misjon og menighetsplanting i og ut fra Norge og Vestlandet. I våre forsamlinger og kristne miljøer finnes det mange mennesker som bærer et bevisst kall til misjon og utsendelse.

Vi tror også det finnes mange mennesker som Jesus ønsker å legge sin hånd på i denne tiden, og gi et kall til å forkynne evangeliet til andre nasjoner og folkeslag. Men også til arbeidsplassen, eller skolen, eller kanskje til ungdommene som henger på senteret. Det er også Misjon!

På denne bakgrunnen har vi hatt tro for å lage en konferanse, eller festival, der misjon skal forkynnes og «løftes opp». Når vi gjør det tror vi Herren har sagt at mange mennesker skal bli inspirert til å følge kallet sitt, og at det blir en arena der Han kan kalle nye mennesker til misjon og etterfølgelse.

En av kjerneverdiene våre er at vi bruker mye tid i tilbedelse og til å være i Herrens nærhet. Først og fremst er vårt kall å elske han av hele vårt hjerte. All Misjon springer ut fra kjærlighetsrelasjonen til Kristus.

PROGRAM:

Torsdag 6. oktober

Kveldsmøte – 19-22: Filmkveld med Free Burma Rangers og besøk av FBR-Chaplain Kevin Johnson. Sted: Litteraturhuset Østre Skostredet 5, 5017 Bergen

Fredag 7. oktober

Kveldsmøte – 19-22: Rikelig tid i lovsang, forbønn,  Per Ove deler om kallet til å gå med evangeliet. Sted: Kristkirken Slåtthaugvegen 21, 5222 Bergen

Lørdag 8. oktober

Kveldsmøte – 19-22: Rikelig tid i lovsang, forbønn, utsendelse av misjonsteam, panel med mange spennende gjester. Sted: Kristkirken Slåtthaugvegen 21, 5222 Bergen

Powered by Cornerstone