Kalender/HVILE - for kropp, sjel og ånd

Velkommen til HVILE

HVILE - i kropp, sjel og ånd

HVILE - for kropp, sjel og ånd

Kom til meg, så skal dere få finne hvile for deres sjeler. Matt 11.29

Gud ønsker å åpenbare seg for oss mennesker og Han gjør det blant annet gjennom sitt Ord og gjennom sin Ånd. Når Ordet blir levende og personlig for oss, så kjenner vi oss sett og elsket av vår himmelske pappa og troen får et sterkere feste i vårt hjerte.

I Bethel har vi lagt til rette for HVILE - kvelder der du kan komme og bli betjent gjennom Guds Ord og Åndens gaver. Vi har gode hvilestoler der du kan lene deg tilbake og bare hvile og ta imot. Et forbederteam leder oss i forbønn og vi starter gjerne med «Den indre bønnen», som er en overgivelsebønn der kropp, sjel og ånd finner hvile i Gud. HVILE fortsetter med at forbederteamet ber ut bønner alt etter hva Ånden minner om, og vi har erfart gang på gang at åndens gaver kommer i funksjon og betjener mennesker med trøst, oppmuntring, helbredelse og gjenopprettelse. HVILE avsluttes gjerne med personlig forbønn for dem som ønsker dette.

Når du kommer på HVILE, skal du bare få ta imot fra din himmelske pappa. Han elsker deg og vil at du skal få en dypere åpenbaring om dette og bli mer og mer grunnfestet i Hans kjærlighet.

"For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken i høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre". Rom 8.39

Varmt velkommen til HVILE - der du kan få hvile fra hverdagens kav og mas og få erfare at Gud er fred. Han vil rotfeste og grunnfeste deg i sin kjærlighet. 

Powered by Cornerstone