Kalender/Fra himmelfart til pinsefest!

Fra himmelfart til pinsefest 26. mai - 4. juni

For tredje år på rad setter vi av disse ti dagene i bønn og lovsang på "Øvresalen".

Fra himmelfart til pinsefest!

Samlinger på "Øvresalen" med lovsang og bønn hver dag mellom Kristi Himmelfart og 1.pinsedag.

Fra torsdag 26.mai til lørdag 4.juni arrangerer vi igjen det vi har valgt å kalle «tid på Øvresalen». Daglig kommer vi sammen fra 19.00-20.30 for å tilbe, feire, søke, lytte, vente og be til Gud. 

Før Jesus forlot disiplene og dro til Himmelen, ga han dem følgende befaling: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den Hellige Ånd.» En annen gang sa han det på dette: «Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» Daglig samlet disiplene seg nå på Øvresalen, der de pleide å samles og holdt trofast sammen i bønn, står det. På pinsedag var de samlet 120! Plutselig faller den Hellige Ånd og i apostlenes gjerninger 2 kan vi lese den spennende beretningen om hva som videre skjedde.

Det er en sann glede å igjen invitere menigheten vår til 10 kvelder i Herrens nærhet. Det er mange grunner til at vi gjør dette:  
 

 • Vi ønsker å feire den seieren Jesus vant for oss på korset, da han beseiret synd og død, og banet en levende vei for oss like inn i Det aller helligste.  
   
 • Vi ønsker å minnes og feire at Ånden ble oss gitt på pinsedag, og at Gud har fortsatt med å døpe folk i den Hellige Ånd helt siden.
   
 • Vi ønsker å ære vår avhengighet til den utrustning som Den Hellige Ånd er, og som er nødvendig for at vi skal lykkes med oppdraget. 
   
 • Vi ønsker å bruke tid i bønn, med fokus på at Evangeliet skal ut og stadig nå nye. 
   
 • Vi ønsker å lytte til Gud og gi han rom for å tale. 

 

Varmt velkommen til å søke Herrens ansikt sammen med oss disse dagene! Oppmøte i Bethel alle dager kl 19.00, utenom onsdag 1. juni og lørdag 4. juni, der vi møtes i Forum kl 19.00, sammen med Guds store menighet i Bergen.

Powered by Cornerstone