Retreat - HVILE i kropp, sjel og ånd

Annenhver tirsdag samles vi i Bethel for å roe ned ved Jesu føtter. Her kan du hvile fra hverdagens kav og mas og få erfare at Gud er fred, og at Han vil rotfeste og grunnfeste deg i sin kjærlighet.

Powered by Cornerstone