Bearbeidingssamtaler

Vi tilbyr bearbeidingsamtaler til deg som:

  1. Opplever at det finnes områder i dlivet der du ennå ikke har kommet ut i full frihet
    • det finnes tanker som du ikke blir kvitt, f.eks. om urett som har hendt deg
    • det finnes følelser som du kjemper med, som forkastelse, bitterhet og sinne
    • du kjenner deg bundet i din vilje
  2. Merker symptomer på ufrihet i ditt liv som du kanskje ikke kan se årsakene til. Du ønsker å få lys over det som har skjedd for å kunne ta et aktivt ansvar for eget liv.

Du har fått forbønn, kanskje flere ganger, men kjenner behov for å kunne sette ord på det som har skjedd, kunne se klart hvordan ting henger sammen, forstå eget og andres ansvar, kunne dra lærdom av det som har hendt og kunne se positivt fremover på det som ligger fremfor deg.

Om du kjenner du deg igjen i noe av dette, så kan vi tilby deg en serie på 4 bearbeidingsamtaler, der du får mulighet til å møte Guds barmhjertighet på en spesiell måte. Gjennom bearbeiding kommer Gud med sitt lys over livet ditt. Det innebærer at du får se sannheten om ditt liv fra Guds perspektiv. Dette kan føre til en konfrontasjon med din egen tolkning av sannheten. Derfor har det stor betydning at du velger å lytte til Guds sannhet i denne prosessen og vurderer om Han har noe nytt å vise deg. Den som har samtalen med deg, vil være Guds redskap under denne prosessen. Denne vil veilede og hjelpe deg til å se det Guds lys åpenbarer.

Samtalenes  varighet  er på 60 minutter. I forkant av hver samtale, vil du få noen spørsmål som du kan reflektere over. Samtalen når vi møtes, vil handle om disse spørsmålene. Samtalen kan inneholde en kort forbønn, men har hovedvekt på samtalen.

Samtale 1: Kunne sette ord på det som er vanskelig. Kunne uttrykke det du ser at er årsaker  til det som har skjedd.

Samtale 2: Kunne strukturere opp hendelser og se årsakssammenhenger. Kunne se hvordan problemet har påvirket livet. Kunne se forsoningens kraft på ulike plan.

Samtale 3: Kunne se sitt eget og andres ansvar. Kunne se hvordan uheldige mønster i livet trenger en forandring.

Samtale 4: Kunne dra lærdom av det som har skjedd. Kunne se tilbake i livet med fred og fremover med glede. Kunne ta nye og gode valg for fremtiden.

Powered by Cornerstone